Centraal Meldpunt voor risicojongeren (CMP)

CMP is een netoverschrijdend CLB samenwerkingsverband dat een centrale rol opneemt in de aanpak van jongeren in een risicovolle situatie in Antwerpen. Het Centraal Meldpunt is ingebed in het Onderwijs Netwerk Antwerpen van de stad en werkt samen met een uitgebreid netwerk van partners in onderwijs, welzijn en justitie.

Begeleiding van jongeren in een risicovolle situatie

CMP is de draaischijf in de begeleiding van jongeren uit basis en secundair onderwijs in een risicovolle situatie om (dreigende) schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen. Het CMP ondersteunt eerstelijnswerkers in onderwijs, welzijn en justitie.

De kerntaken van het Centraal Meldpunt:

  • Een coördinerende rol opnemen in begeleidingstrajecten van leerlingen met dreigende schooluitval en/of ongekwalificeerde uitstroom;
  • Informeren en adviseren van betrokken hulpverleners over trajectmogelijkheden op maat van de individuele noden van een leerling;
  • Doorverwijzen van leerlingen naar trajecten en projecten binnen het Uitvalpreventienetwerk .

Het Centraal Meldpunt fungeert als aanspreekpunt en expertisecentrum met betrekking tot jongeren of voor wie het onderwijstraject bedreigd is omwille van gedragsproblemen, socio-emotionele problemen, crimineel gedrag, spijbelen, (vermoeden van) radicaliserend gedrag, definitieve uitsluitingen  
Het Centraal Meldpunt wil preventief inzetten op het voorkomen van uitval van leerlingen.

 

 

Netwerk

CMP vormt de ingangspoort voor de verschillende coachings- en begeleidingstrajecten om vanuit de expertiserol en een multidisciplinaire overlegtafel leerlingen toe te leiden naar de meeste gepaste vorm van hulpverlening. Binnen het spijbelactieplan neemt het CMP een draaischijffunctie op alsook het opvolgen van de samenwerkingsafspraken tussen de verschillende actoren.

CMP versterkt het leerrecht van leerlingen door middel van samenwerking met psychiatrie, Centra Geestelijke Gezondheidszorg, Jongerenwelzijn, CAW, OCMW en verschillende diensten binnen de stad waaronder Dienst Jeugdinterventie en Dienst X-tra.

In het kader trajecten voor leerlingen met complexe onderwijs en welzijnsnoden werkt CMP samen met partners uit Bijzondere Jeugdzorg binnen het ondersteuningsnetwerk Onderwijs – Jeugdzorg. Om de ongekwalificeerde uitstroom te verlagen werkt CMP samen de Leerloopbaanadviseurs.

Jongere aanmelden

Professionals kunnen aanmelden bij CMP via de Onderwijsdatabank

 

 

Lees ook

Schrijf je in op onze nieuwsbrieven om op de hoogte te blijven van alle nieuws en activiteiten.

Schrijf je in